Povratak na pregled bloga

Društveno korisno djelovanje

Kategorija obuhvaća projekte, inicijative, kampanje ili ideje od općeg društvenog značaja, socijalnog ili zdravstvenog,  poput: obnova bolnica, rodilišta, vrtića, škola, školskih igrališta i drugih sličnih oblika pomoći stradalim područjima od interesa za stanovništvo Sisačko-moslavačke županije, nabava i/ili uređenje smještajnih kapaciteta za stanovnike Sisačko-moslavačke županije, angažman djelatnika dm-a u obliku volonterskih aktivnosti ili akcija pomoći, osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, djece, mladih ili osoba s posebnim potrebama te drugih ranjivih skupina.
Sisak
Top