Impresum

dm-drogerie markt d.o.o.
Kovinska 5a
HR-10090 Zagreb
Tel.: +385 1 3670 100
Fax.: +385 1 3670 102

Besplatni info telefon: 0800 365 863
E-mail: info@dm-drogeriemarkt.hr
Web: www.dm-drogeriemarkt.hr
Facebook: www.facebook.com/dm.Hrvatska.hr
Youtube: www.youtube.com/dmHRV

Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS 080168586
MB 0975451
OIB 94124811986

Žiro račun kod Raiffeisenbank Austria d.d.:
2484008-1100291077
IBAN HR68 2484 0081 10029107 7
Swift: RZBHHR2X

Temeljni kapital 4.833.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član Uprave: Mirko Mrakužić, direktor

Autorsko pravo:

Sadržaj i struktura web stranice jersvesmotomi.hr zaštićeni su autorskim pravom. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, osobito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti redakcije.

dm-drogerie markt d.o.o. ne jamči za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Načelno korisnik protiv tvrtke dm-drogerie markta d.o.o. nema pravo podnošenja zahtjeva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane tvrtke dm drogerie markt d.o.o. učinjena hotimična ili nehotična krivnja.

U slučaju izravnog ili neizravnog usmjeravanja na strane internetske stranice ("linkove") tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. ograđuje se od njihovog sadržaja. Umreženi sadržaji trećih strana ne potječu iz tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. niti tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. ima mogućnost utjecati na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje dm-drogerie markt d.o.o. putem linka upućuje, ne izražavaju mišljenje tvrtke dm-drogerie markt d.o.o., nego samo služe kao informacije ili prikaz odnosa. Tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi gore navedene sadržaje.

Top