Pravila natječaja {ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak"
u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.Natječaj „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" namijenjen je obnovi i razvoju potresom pogođenih mjesta s područja Sisačko-moslavačke županije, olakšavanju života i ostanku stanovništva na navedenom području putem pružanja različitih oblika podrške odabranim prijavljenim projektima, inicijativama, kampanjama ili idejama.
 • Sudionici, odnosno predlagatelji ispunjavaju online-prijavnicu u kojoj predlažu projekte, inicijative, kampanje ili ideje, a koja se nalazi na mrežnoj stranici: www.jednizadrugezajedno.hr/hr/80/zajedno-za-petrinju-glinu-i-sisak/prijavnica/
 • Predlagatelji u online-prijavnici prilažu potrebnu dokumentaciju te na upit dostavljaju dm-u dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja povezana s prijedlogom.
 • Rok za podnošenje prijava je 15.3.2021. do 23:59 sati.
 • Razmatrat će se isključivo online-prijave zaprimljene u propisanom roku i potkrijepljene potrebnom dokumentacijom.
 • Projekti, inicijative, kampanje ili ideje moraju se realizirati na područjima Sisačko-moslavačke županije pogođenim potresom.
 • Na temelju definiranih kriterija povjerenstvo dm-a će odabrati jedan ili više prijavljenih prijedloga kojima će dm samostalno ili u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
 • dm-drogerie markt d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne podrži niti jedan prijedlog dostavljen na natječaj „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" ili može podržati prijedlog/e u smanjenom obimu ili na drukčiji način od izvorno zatraženog.
 • Natječaj „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" namijenjen je isključivo pravnim osobama te fizičke osobe ne mogu samostalno biti nositelji podrške niti će prijave prijedloga fizičkih osoba biti uzete u obzir.
 • Predlagatelj je dužan navesti ime i prezime kontakt-osobe za projekt, inicijativu, kampanju, ideju i ostale nužne podatke predviđene obrascem za prijavu. Davanjem navedenih osobnih podataka smatra se da je predlagatelj u cijelosti upoznat s pravilima obrade podataka dm-a objavljenim u Informaciji o zaštiti osobnih podataka na mrežnoj stranici društva www.jednizadrugezajedno.hr kao i u Općoj informaciji o zaštiti osobnih podataka na www.dm.hr.
 • Isti predlagatelj može podnijeti više različitih prijava.
 • Za dodatne informacije i pojašnjenja sudionicima natječaja je na raspolaganju e-mail adresa natjecaji@dm.hr.

Datum raspisivanja natječaja: 1.2.2021.
Rok za prijavu: 15.3.2021. u 23:59 sati

Period realizacije projekata, inicijativa, kampanja i ideja odabranih od strane dm povjerenstva na natječaju „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" je 1.4.2021.-30.9.2021., pri čemu 30.9.2021. ne mora nužno predstavljati datum završetka podrške projektu, inicijativi, kampanji ili ideji.


I.PRAVILA I UVJETI PRIJAVA:1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju projekti, inicijative, kampanje, ideje:

A. registriranih nevladinih udruga na području Republike Hrvatske pri čemu prednost ostvaruju udruge s područja Sisačko-moslavačke županije pogođenim potresom
B. ustanova: centara, škola, vrtića, domova, društava, bolnica, skloništa… s područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
C. jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave (općina, grad, županija) s područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
D. hrvatskih proizvođača s područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
E. drugih pravnih subjekata sa ciljem pomoći u obnovi potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije (startupovi, obrti, druga društva )

koji za realizaciju trebaju financijsku podršku, donaciju proizvoda dm-a, volonterski angažman djelatnika dm-a, mjesto na policama dm-a za vlastite proizvode ili drugi oblik podrške koji je potrebno specificirati u prijavi za natječaj.


2. Kategorije prijave:

A. Društveno korisno djelovanje - kategorija obuhvaća projekte, inicijative, kampanje ili ideje od općeg društvenog značaja, socijalnog ili zdravstvenog, poput: obnova bolnica, rodilišta, vrtića, škola, školskih igrališta i drugih sličnih oblika pomoći stradalim područjima od interesa za stanovništvo Sisačko-moslavačke županije, nabava i/ili uređenje smještajnih kapaciteta za stanovnike Sisačko-moslavačke županije, angažman djelatnika dm-a u obliku volonterskih aktivnosti ili akcija pomoći, osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, djece, mladih ili osoba s posebnim potrebama te drugih ranjivih skupina

B. Održivost i zaštita okoliša - kategorija obuhvaća projekte, inicijative, kampanje ili ideje koje izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša te održivosti lokalne zajednice uključujući edukaciju o održivom razvoju i razvoj inovativnih rješenja (proizvodi, tehnološke inovacije...) na tom području

C. Kultura, znanost i sport - kategorija obuhvaća projekte, inicijative, kampanje ili ideje koje pridonose obnovi i obogaćivanju kulturnog i amaterskog sportskog sadržaja lokalne zajednice te koji za cilj imaju provedbu i ukazivanje na važnost kulturnih i sportskih sadržaja (npr. likovna umjetnost, kazalište, film, glazba, fotografija, amaterski sport, dječje sportske aktivnosti) u svakodnevnom životu

D. Poticaj poduzetništvu obuhvaća sljedeće vidove podrške:

a. Uvrštenje u ponudu i asortiman dm-a – kategorija obuhvaća prijedloge za uvrštenje u ponudu i asortiman dm-a proizvoda hrvatskih proizvođača s potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije (OPG, ekološki i drugi proizvođači). Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe:
 • registrirane na područjima pogođenim potresom najmanje godinu dana prije pokretanja ovog natječaja
 • čiji proizvodi nisu etablirani na hrvatskom tržištu, što podrazumijeva da nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovačkog lanca koji se nalazi u sustavu PDV-a s dva ili više prodajnih objekata u Republici Hrvatskoj
 • koje tijekom 2021. godine proizvedu tražene proizvode s rokom trajanja ne kraćim od šest mjeseci od trenutka uvrštenja u ponudu proizvoda ili linije proizvoda u asortiman dm-drogerie markt proizvedenih u Hrvatskoj
 • čiji proizvodi pripadaju kategoriji trajnih proizvoda prikladnih za skladištenje u pakirnim jedinicama na paletama na temperaturi od 18 do 22 Celzijeva stupnja, prilagodljive pripremi i slaganju za komadno slanje u pojedinačne prodavaonice dm-a
 • čiji proizvodi ili linija proizvoda odgovaraju drogerijskom asortimanu dm-a iz kategorija Zdravlje, Ljepota, Njega, Domaćinstvo kao i dopunskih kategorija unutar asortimana te sezonskih proizvoda
 • čiji proizvodi su proizvedeni i opremljeni pratećom dokumentacijom u skladu s propisima Republike Hrvatske vezano uz stavljanje proizvoda na tržište i zdravstvenu ispravnost.


Proizvođač koji prijavljuje svoj proizvod obvezan je dostaviti finalnu verziju prijavljenog proizvoda (uzorak/prototip proizvoda spremnog za proizvodnju) poštom na adresu:

dm-drogerie markt d.o.o.
Prijava na natječaj „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak"
N/R Odjel marketinga
Kovinska 5a
10090 Zagreb


b. Razvoj poslovnih ideja – kategorija obuhvaća prijedloge za razvoj poslovnih ideja korisnih za stanovništvo te obnovu i razvoj potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije. Pravo sudjelovanja ostvaruju pravne osobe:
c. Obnova proizvodnih i drugih kapaciteta – kategorija obuhvaća prijedloge za obnovu proizvodnih i drugih kapaciteta društava s potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije u svrhu normalizacije poslovanja. Pravo sudjelovanja ostvaruju pravne osobe koje dostave točan opis projekta i očekivanja potrebnih ulaganja za normalizaciju poslovanja.


II.NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:


1. Na natječaj se prijavljuje putem online-obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici www.jednizadrugezajedno.hr/hr/80/zajedno-za-petrinju-glinu-i-sisak/prijavnica/

2. Online-prijava mora uključivati detaljnu razradu projekta, inicijative, kampanje ili ideje s točnim vremenskim odrednicama, gdje je to moguće utvrditi, ciljeve i aktivnosti za koje su potrebna financijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu proizvoda dm-a ili nekih drugih materijala, izvođenje radova…), a u slučaju prijave proizvoda za uvrštenje u ponudu i asortiman dm-a potrebno je dostaviti i sam proizvod u skladu s pravilima natječaja na gore navedenu adresu.

III.ODABIR PROJEKATA, INICIJATIVA, KAMPANJA, IDEJA:1. Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo koje čine predstavnici dm-a prema niže navedenim kriterijima. Povjerenstvo će razmatrati samo potpune prijavnice, propisno ispunjene, s priloženom potrebnom dokumentacijom te pristigle u roku.

2. Kriteriji za odabir podrške:
A. propisno ispunjena prijavnica, jasnoća opisa projekta, inicijative, kampanje, ideje i njihove svrsishodnosti i učinkovitosti

B. jasan proračun projekta, inicijative, kampanje, ideje s financijskom strukturom i rokovima provedbe te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava

C. procjena stupnja korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu u potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije

D. inovativnost projekta, inicijative, kampanje, ideje.

3. Na temelju definiranih kriterija povjerenstvo će odabrati jedan ili više prijavljenih projekata, inicijativa, kampanja, i ideja kojima će dm samostalno ili u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. dm-drogerie markt d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne odabere niti jednu prijavu dostavljenu na natječaj „{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" ili prijavljene projekte, inicijative, kampanje i ideje može podržati u smanjenom obimu ili na drukčiji način od izvorno zatraženog.

4. Predlagatelji odabranih projekata, inicijativa, kampanja ili ideja bit će obaviješteni najkasnije do 15.4.2021.

IV.PRAVA I OBVEZE:


1. Organizator natječaja će nositeljima odabranih projekata, inicijativa, kampanja ili ideja uputiti prijedloge ugovora o donaciji ili suradnji u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora.

2. Nositelj projekta, inicijative, kampanje ili ideje odgovoran je za provedbu i dužan je sredstva iskoristiti isključivo u ugovorenu svrhu. O navedenom nositelj projekta, inicijative, kampanje ili ideje mora podastrijeti valjanu dokumentaciju kojom se potvrđuje korištenje sredstava u ugovorom navedene svrhe.

3. Prijavom na natječaj predlagatelj prihvaća da se osnovni podaci navedeni u prijavi koriste u svrhu informiranja javnosti od strane organizatora natječaja u tiskanom, digitalnom, zvučnom, slikovnom, video ili nekom drugom formatu ili kanalu. Prema potrebi organizatora, odgovorne osobe odabranih projekata, inicijativa, kampanja, ideja imat će obvezu sudjelovanja u medijskoj komunikaciji.

4. Predlagatelj može u svakome trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu/prijedlog za što im organizator natječaja stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:

dm-drogerie markt d.o.o.
N/R Odjel marketinga
Kovinska 5a
10090 Zagreb
natjecaji@dm.hr


5. Povlačenjem prijave ili prijedloga gubi se pravo na daljnje sudjelovanje u natječaju.

6. Organizator zadržava pravo informiranja medija u svrhu promocije natječaja{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak" što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte, inicijative, kampanje ili ideje.

7. Organizator zadržava pravo u svakome trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete ili obustaviti natječaj{ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak", osobito ako to bude nužno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje organizator ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguća zajamčenost uredne provedbe natječaja.
 1. 8. Predlagatelj jamči organizatoru da dostavljenom prijavom ne krši autorska i druga prava trećih te se obvezuje organizatoru nadoknaditi svaku štetu koja bi mu zbog toga nastala.


V.DODATNE INFORMACIJE:


Sva pitanja o prijavi, pravilima i uvjetima natječaja te kriterijima odabira moguće je uputiti na e-mail adresu natjecaji@dm.hr.
Top