Povratak na blog Pregled

Tragači sreće

Provedbom ovog projekta udruga na inovativan i učinkovit način provodi terapijske, odgojne i obrazovne aktivnosti za djecu i mlade. Integrirajući posebno školovanog psa pomagača u terapijske aktivnosti s djecom sa teškoćama u razvoju mijenja se djetetova percepcija okoline. Iz zamorne i frustrirajuće situacije dijete ulazi u jednu zanimljiviju, prirodniju i opušteniju situaciju, u kojoj naglasak nije na ponavljanju istih vježbi već na interakciji sa psom i terapeutom. Interakcija sa psom pomagačem pruža djeci jedinstveno iskustvo koje u pozitivnom raspoloženju izaziva osjećaj sigurnosti, potiče društveno prihvatljive oblike ponašanja (smijeh, suradnju i igru), smanjuje osjećaj napetosti i tjeskobe, suspreže nasilno i agresivno ponašanje, pojačava suosjećanje i brigu o drugom. To shvaćanje pomaže djeci, naročito onoj s poremećajima u ponašanju, da razviju samopouzdanje, empatiju i poštovanje prema drugima, ali i prema samima sebi. Uvažavajući psa kao živo biće, kod djece i mladih pojačava se svijest brige o drugome, a kroz zajedničke aktivnosti sa psom uče se timskom radu i prihvaćanju tuđih različitosti i odgovornosti. Kad netko poštuje bilo koji oblik života povećava mu se poštivanje i odgovornost prema vlastitom životu.
Selaković Tea
Kostanjevec 23
10000 Zagreb

Provedbom ovog projekta udruga na inovativan i učinkovit način provodi terapijske, odgojne i obrazovne aktivnosti za djecu i mlade. Integrirajući posebno školovanog psa pomagača u terapijske aktivnosti s djecom sa teškoćama u razvoju mijenja se djetetova percepcija okoline. Iz zamorne i frustrirajuće situacije dijete ulazi u jednu zanimljiviju, prirodniju i opušteniju situaciju, u kojoj naglasak nije na ponavljanju istih vježbi već na interakciji sa psom i terapeutom. Interakcija sa psom pomagačem pruža djeci jedinstveno iskustvo koje u pozitivnom raspoloženju izaziva osjećaj sigurnosti, potiče društveno prihvatljive oblike ponašanja (smijeh, suradnju i igru), smanjuje osjećaj napetosti i tjeskobe, suspreže nasilno i agresivno ponašanje, pojačava suosjećanje i brigu o drugom. To shvaćanje pomaže djeci, naročito onoj s poremećajima u ponašanju, da razviju samopouzdanje, empatiju i poštovanje prema drugima, ali i prema samima sebi. Uvažavajući psa kao živo biće, kod djece i mladih pojačava se svijest brige o drugome, a kroz zajedničke aktivnosti sa psom uče se timskom radu i prihvaćanju tuđih različitosti i odgovornosti. Kad netko poštuje bilo koji oblik života povećava mu se poštivanje i odgovornost prema vlastitom životu.

Top