Povratak na blog Pregled

Terapijsko jahanje za djecu s teškoćama

Udruga broji oko 30 članova, od toga 13 djece s različitim teškoćama.Terapijsko jahanje je jedna od najkorisnijih fizičkih aktivnost koju djeca s gotovo svim teškoćama mogu provoditi. Terapijskim jahanjem osim što se ublažavaju fizičke teškoće (nepravilno držanje, spazmi i slično), radi se na samopouzdanju i samostalnosti djece, a uz terapijsko jahanje terapeuti mogu raditi i na razvoju mnogih kognitivnih sposobnosti, razvoju govora, komunikacijskih vještina i slično. U našem kraju, na 15ak kilometara udaljenosti od Novog Vinodolskog, postoji odlično jahalište "Audax", opremljeno i za terapijsko jahanje uz stručno vodstvo terapeuta. Iako je cijena terapijskog jahanja za djecu s teškoćama daleko ispod komercijalne cijene jahanja (300kn mjesečno po djetetu za 4h terapijskog jahanja), većini roditelja je i taj izdatak prevelik te ovu aktivnost svom djetetu ne mogu priuštiti. Stoga se obraćamo za pomoć.
Kalanj Edita
Kralja Tomislava 118b
51260 Crikvenica

Udruga broji oko 30 članova, od toga 13 djece s različitim teškoćama.Terapijsko jahanje je jedna od najkorisnijih fizičkih aktivnost koju djeca s gotovo svim teškoćama mogu provoditi. Terapijskim jahanjem osim što se ublažavaju fizičke teškoće (nepravilno držanje, spazmi i slično), radi se na samopouzdanju i samostalnosti djece, a uz terapijsko jahanje terapeuti mogu raditi i na razvoju mnogih kognitivnih sposobnosti, razvoju govora, komunikacijskih vještina i slično. U našem kraju, na 15ak kilometara udaljenosti od Novog Vinodolskog, postoji odlično jahalište "Audax", opremljeno i za terapijsko jahanje uz stručno vodstvo terapeuta. Iako je cijena terapijskog jahanja za djecu s teškoćama daleko ispod komercijalne cijene jahanja (300kn mjesečno po djetetu za 4h terapijskog jahanja), većini roditelja je i taj izdatak prevelik te ovu aktivnost svom djetetu ne mogu priuštiti. Stoga se obraćamo za pomoć.

Top