Povratak na blog Pregled

Pristupačnost za sve

Uređenje parking mjesta ispred Udruge osoba s invaliditetom kako bi omogućili članovima lakši i nadasve sigurniji pristup.Svakodnevno udrugu posjećuju članovi sa različitim tjelesnim i intelektualnim oštećenjima. Posebnu poteškoću stvaraju transferi osobama u kolicima, slijepim osobama koje trebaju pratnju, roditeljima koji dolaze sa djecom s teškoćama u razvoju kojima treba pomoć pri hodanju, te osobama sa ortopedskim pomagalima.
Vondra Martina
Petra Preradovića 26
43500 Daruvar

Uređenje parking mjesta ispred Udruge osoba s invaliditetom kako bi omogućili članovima lakši i nadasve sigurniji pristup.Svakodnevno udrugu posjećuju članovi sa različitim tjelesnim i intelektualnim oštećenjima. Posebnu poteškoću stvaraju transferi osobama u kolicima, slijepim osobama koje trebaju pratnju, roditeljima koji dolaze sa djecom s teškoćama u razvoju kojima treba pomoć pri hodanju, te osobama sa ortopedskim pomagalima.

Top