Povratak na blog Pregled

Osiguranje pristupa osobama s invaliditetom Klinici za dječje bolesti Zagreb

U planu je demontaža starog, neupotrebljivog dizala za osobe s invaliditetom i ugradnja novog el. dizala prilagođenog za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivost, te izmjena postojeće elektroinstalacije za potrebe i ugradnju novog dizala i sigurnosti korisnika u bolnici za dječje bolesti Zagreb. Isto tako želimo ugraditi koso podizne sklopive platforme za potrebe svladavanja visinske razlike na stubištu, te će se u cijelom bolničkom prostoru postaviti oznake kojima će se olakšati snalaženje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.
Bahtijarević Zoran
Klaićeva 16
10000 Zagreb

U planu je demontaža starog, neupotrebljivog dizala za osobe s invaliditetom i ugradnja novog el. dizala prilagođenog za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivost, te izmjena postojeće elektroinstalacije za potrebe i ugradnju novog dizala i sigurnosti korisnika u bolnici za dječje bolesti Zagreb. Isto tako želimo ugraditi koso podizne sklopive platforme za potrebe svladavanja visinske razlike na stubištu, te će se u cijelom bolničkom prostoru postaviti oznake kojima će se olakšati snalaženje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Top