Povratak na blog Pregled

Ljetni kamp za osobe s invaliditetom

Socijalna usluga Ljetni kamp za osobe s invaliditetom je organizirano ljetovanje za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom. Ovom socijalnom uslugom pružamo mladim osobama s invaliditetom priliku za odlazak na ljetovanje u društvu vršnjaka, gdje se socijaliziraju i razvijaju vještine samostalnijeg življenja. Istovremeno, time kreiramo priliku za njihove roditelje/skrbnike da iskoriste svoje (zakonom zajamčeno) pravo i ispune potrebu za godišnjim odmorom.
Dujmović Katarina
Jana Sibeliusa 8
10000 Zagreb

Socijalna usluga Ljetni kamp za osobe s invaliditetom je organizirano ljetovanje za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom. Ovom socijalnom uslugom pružamo mladim osobama s invaliditetom priliku za odlazak na ljetovanje u društvu vršnjaka, gdje se socijaliziraju i razvijaju vještine samostalnijeg življenja. Istovremeno, time kreiramo priliku za njihove roditelje/skrbnike da iskoriste svoje (zakonom zajamčeno) pravo i ispune potrebu za godišnjim odmorom.

Top