Povratak na blog Pregled

Let u šareni svijet

Svako dijete je posebno i dar s neba, naši mali anđeli, no postoje djeca koja su nešto posebnija od drugih. Oni nemaju posebne potrebe! Imaju potrebe kao i svako drugo dijete. Za razliku od zdravog djeteta jedno takvo posebnije dijete treba podršku pored obitelji svih nas. Potrebno mu je mnogo truda, rada i zalaganja za svaki mali i najmanji pomak. Potrebna im je naša pomoć kako bi imali svoju igraonicu u kojoj bi se igrali, vježbali i radili sa stručnim timom i na taj način osigurali bi im sretnije i kvalitetnije djetinjstvo. Djeca sa kombiniranim tjelesnim i intelektualnim oštećenjem uključena u Brain Gym terapiju koja osigurava maksimalan razvoj postojećih i učenje novih vještina i sposobnosti.
Matin Viktorija
Dr.Ante Starčevića 46/30
32 010 Vukovar

Svako dijete je posebno i dar s neba, naši mali anđeli, no postoje djeca koja su nešto posebnija od drugih. Oni nemaju posebne potrebe! Imaju potrebe kao i svako drugo dijete. Za razliku od zdravog djeteta jedno takvo posebnije dijete treba podršku pored obitelji svih nas. Potrebno mu je mnogo truda, rada i zalaganja za svaki mali i najmanji pomak. Potrebna im je naša pomoć kako bi imali svoju igraonicu u kojoj bi se igrali, vježbali i radili sa stručnim timom i na taj način osigurali bi im sretnije i kvalitetnije djetinjstvo. Djeca sa kombiniranim tjelesnim i intelektualnim oštećenjem uključena u Brain Gym terapiju koja osigurava maksimalan razvoj postojećih i učenje novih vještina i sposobnosti.

Top