Povratak na blog Pregled

Digitalni logopedski set

Projekt je namijenjeni individualnom radu s djecom s višestrukim teškoćama (primarno intelektualnim teškoćama uz pridružene smetnje). Digitalni logopedski set bi omogućio bolji i brži napredak na području komunikacije, jezika, čitanja, govora i slušanja.
Benčik Dragica
Ivana pl.Zajca 26
40000 Čakovec

Projekt je namijenjeni individualnom radu s djecom s višestrukim teškoćama (primarno intelektualnim teškoćama uz pridružene smetnje). Digitalni logopedski set bi omogućio bolji i brži napredak na području komunikacije, jezika, čitanja, govora i slušanja.

Top