Povratak na blog Pregled

20 godina Debra, 24h servisa za

Debra 24h servis, punih 20 godina pruža kompletnu podršku obitelji kojoj se rodi dijete sa rijetkom bolešću - buloznom epidermolizom (EB) od početnih informacija, materijala o bolesti, dijagnostike, podršku stručnog liječničkog tima, koordinaciju dogovaranja kontrola i zahvata te pružanja smještaja za vrijeme boravka u Zagrebu, a sve u cilju prevencije komplikacija koje bi se dogodile uslijed neznanja, nepravilne njege i neredovitih pregleda i zahvata, stoga organiziramo edukacije o njezi rana i savjetovalište o mogućnostima liječenja. Također veliku važnost pridajemo osnaživanju oboljelog i roditelja za borbu s teškom svakodnevicom, putem psiholoških savjetovališta i radionica, te putem organiziranja druženja i osmišljavanja slobodnog vremena za vrijeme boravka u našem apartmanu radi liječenja u Zagrebu ( može trajati i do 2mj). Većina oboljelih su 80-100% -tni invalidi već nakon nekoliko godina života.
Borčić Evica
Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb

Debra 24h servis, punih 20 godina pruža kompletnu podršku obitelji kojoj se rodi dijete sa rijetkom bolešću - buloznom epidermolizom (EB) od početnih informacija, materijala o bolesti, dijagnostike, podršku stručnog liječničkog tima, koordinaciju dogovaranja kontrola i zahvata te pružanja smještaja za vrijeme boravka u Zagrebu, a sve u cilju prevencije komplikacija koje bi se dogodile uslijed neznanja, nepravilne njege i neredovitih pregleda i zahvata, stoga organiziramo edukacije o njezi rana i savjetovalište o mogućnostima liječenja. Također veliku važnost pridajemo osnaživanju oboljelog i roditelja za borbu s teškom svakodnevicom, putem psiholoških savjetovališta i radionica, te putem organiziranja druženja i osmišljavanja slobodnog vremena za vrijeme boravka u našem apartmanu radi liječenja u Zagrebu ( može trajati i do 2mj). Većina oboljelih su 80-100% -tni invalidi već nakon nekoliko godina života.

Top