Povratak na blog Pregled

Rana intervencija za djecu s poremećajima iz autističnog spektra

Autizam se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne teškoće koje postaju sve izrazitije ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ukoliko se ne uključe u programe rane edukacijsko-rehabilitacijske podrške. Udruga za autizam - Zagreb je opremila sobu za rad s djecom potrebnom opremom i didaktičkim materijalom. Potrebni su nam stručnjaci koji bi kontinuirano pružali usluge rane intervencije i na taj način omogućili djeci s poremećajima iz autističnog spektra integraciju u redovne oblike odgoja i obrazovanja.
Dujmović Slavica
Novačka ulica 330
10000 Zagreb

Autizam se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne teškoće koje postaju sve izrazitije ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ukoliko se ne uključe u programe rane edukacijsko-rehabilitacijske podrške. Udruga za autizam - Zagreb je opremila sobu za rad s djecom potrebnom opremom i didaktičkim materijalom. Potrebni su nam stručnjaci koji bi kontinuirano pružali usluge rane intervencije i na taj način omogućili djeci s poremećajima iz autističnog spektra integraciju u redovne oblike odgoja i obrazovanja.

Top