Povratak na blog

dm predao donaciju udruzi Psi pomagači iz Samobora

U subotu, 22. listopada, dm je predao donaciju udruzi "Psi pomagači" iz Samobora kojom će podržati realizaciju projekta "Naša izvrsnost". "Psi pomagači" udruga je za educiranje i certificiranje terapijskih timova koja radi s djecom i mladima s teškoćama i poremećajima u ponašanju uključivanjem psa pomagača.

Donacija dm-a omogućit će provedbu projekta u sklopu kojeg će se organizirati i provesti 28 radionica za djecu s intelektualnim teškoćama u Centru za autizam iz Dubrave te za djecu s poremećajima u ponašanju u Domu za djecu u Nazorovoj.

"Provedbom ovog projekta na inovativan i učinkovit način provodimo terapijske, odgojne i obrazovne aktivnosti za djecu i mlade. Integrirajući posebno školovanog psa pomagača u terapijske aktivnosti mijenja se djetetova percepcija okoline. Iz zamorne i frustrirajuće situacije dijete ulazi u zanimljiviju, prirodniju i opušteniju situaciju, u kojoj naglasak nije na ponavljanju istih vježbi već na interakciji sa psom i terapeutom. Zahvaljujući inicijativi dm-a osigurana nam je didaktička oprema, honorari za voditelje pasa pomagača i informatička oprema nužni za provedbu radionica s djecom", izjavila je predsjednica udruge Tea Selaković.
"Djeca su budućnost svakog društva, a dužnost je odgovornih članova zajednice pružiti im podršku koja će omogućiti optimalan razvoj i sudjelovanje u životu društva. Inicijativu "Jer sve smo to MI!" dm je pokrenuo povodom 20. obljetnice poslovanja u Hrvatskoj kao zalog za bolju budućnost zajednice. Zato smo danas ponosni partner udruge "Psi pomagači" koja djeci i mladima s poteškoćama i poremećajima u ponašanju pruža podršku i stvara temelje za pozitivne pomake njihovom razvoju", izjavio je područni menadžer dm-a Bruno Vrbat
Top