Povratak na blog Pregled

Za osmijeh malih pacijenata - opremanje pedijatrijskog odjela

Predano osoblje Pedijatrijskog odjela Opće županijske bolnice Požega najbolje se osjeća kada uspješno i brzo pomogne svojim malim pacijentima ozdraviti. Svakodnevno oko 50-tak djece treba našu pomoć, a među njima je i značajan broj djece s posebnim potrebama. Činimo sve kako bismo im traumatično iskustvo, kakvo bolest zasigurno je, umanjili i skratili što je više moguće. Kako bi naša liječnička pomoć bila što brža, bolja i učinkovitija, provedbom ovog projekta želimo omogućiti nabavku prijeko potrebne medicinske opreme namijenjene boljoj skrbi malih pacijenata, a uključuje nove pulsne oksimetre, monitor vitalnih funkcija, perfuzor (infuzijsku pumpu), te nabavku kreveta za intenzivnu njegu djece. Brza dijagnoza stanja, te adekvatno liječenje koje neće ostati u lošem sjećanju i koje će nas sve skupa učiniti još boljim ljudima je ono što želimo u svojim i životima naših malih pacijenata.
Vukelić Marija
OŽB Požega, Osječka 107
34000 Požega

Predano osoblje Pedijatrijskog odjela Opće županijske bolnice Požega najbolje se osjeća kada uspješno i brzo pomogne svojim malim pacijentima ozdraviti. Svakodnevno oko 50-tak djece treba našu pomoć, a među njima je i značajan broj djece s posebnim potrebama. Činimo sve kako bismo im traumatično iskustvo, kakvo bolest zasigurno je, umanjili i skratili što je više moguće. Kako bi naša liječnička pomoć bila što brža, bolja i učinkovitija, provedbom ovog projekta želimo omogućiti nabavku prijeko potrebne medicinske opreme namijenjene boljoj skrbi malih pacijenata, a uključuje nove pulsne oksimetre, monitor vitalnih funkcija, perfuzor (infuzijsku pumpu), te nabavku kreveta za intenzivnu njegu djece. Brza dijagnoza stanja, te adekvatno liječenje koje neće ostati u lošem sjećanju i koje će nas sve skupa učiniti još boljim ljudima je ono što želimo u svojim i životima naših malih pacijenata.

Top