Povratak na blog Pregled

Minute razonode

Udruga Društvo "Naša djeca" grada Gospića skrbi za djecu od rođenja do završetka osnovnog školovanja. Kroz ovaj projekt, koji se, kao i sve druge aktivnosti i programi unutar Udruge provodi isključivo volonterskim radom, organiziramo provođenje slobodnog vremena djece. U sklopu projekta „Minute razonode“ pokrenute su: Likovna radionica (radionice za djecu od 4-14 godina), Plesna skupina „Ritmix“ (učenje strandardnih latinoameričkih plesova, za djecu od 4-14 godina), Aktivnosti za djecu u bolnici (odlazak naših članova i volontera na Dječji odjel OB Gospić, kako bi raznim aktivnostima olakšali boravak malih pacijenata na bolničkom liječenju) i Lutkarska skupina „Maslačak i točkica“ (okuplja odrasle članove i volontere koji osmišljavaju i izvode lutkarske predstave za djecu). Veliki entuzijazam i predanost naših voditelja aktivnosti i ostalih volontera koji sudjeluju u provedbi projekta osiguravaju djeci našega grada da iskuse i upoznaju sve ono što je dostupno i drugoj djeci u većim gradovima, te smo zbog toga iznimno ponosni na naš rad. LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA!!! – naš je moto i misao vodilja.
Puškarić Delač Sanja
Grofa Janka Draškovića 10
53 000 Gospić

Udruga Društvo "Naša djeca" grada Gospića skrbi za djecu od rođenja do završetka osnovnog školovanja. Kroz ovaj projekt, koji se, kao i sve druge aktivnosti i programi unutar Udruge provodi isključivo volonterskim radom, organiziramo provođenje slobodnog vremena djece. U sklopu projekta „Minute razonode“ pokrenute su: Likovna radionica (radionice za djecu od 4-14 godina), Plesna skupina „Ritmix“ (učenje strandardnih latinoameričkih plesova, za djecu od 4-14 godina), Aktivnosti za djecu u bolnici (odlazak naših članova i volontera na Dječji odjel OB Gospić, kako bi raznim aktivnostima olakšali boravak malih pacijenata na bolničkom liječenju) i Lutkarska skupina „Maslačak i točkica“ (okuplja odrasle članove i volontere koji osmišljavaju i izvode lutkarske predstave za djecu). Veliki entuzijazam i predanost naših voditelja aktivnosti i ostalih volontera koji sudjeluju u provedbi projekta osiguravaju djeci našega grada da iskuse i upoznaju sve ono što je dostupno i drugoj djeci u većim gradovima, te smo zbog toga iznimno ponosni na naš rad. LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA!!! – naš je moto i misao vodilja.

Top