Kriteriji za odabir projekata

 1.  

 2. Odabir projekata, kampanja i inicijativa

   

 3. Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo u sastavu dm žirija prema niže navedenim kriterijima.  Povjerenstvo će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.

 4.  

 5. Kriteriji za odabir projekata:

 6. - propisno ispunjena prijavnica te dostava sve tražene dokumentacije

 7. - kvaliteta i originalnost projekta

 8. - financijska struktura provedbe projekta te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava

 9. - procjena stupnja korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu te razina doprinosa boljem položaju ranjivih skupina u društvu

 10. - utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj Prijavitelj prijavljuje projekt
  - učinkovito korištenje dobivenih sredstava
 11.  

  Temeljem definiranih kriterija, povjerenstvo će odabrati jedan ili više prijavljenih projekata kojima će dm u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

 12.  

 13. Prijavitelji odabranih projekata bit će obaviješteni najkasnije do 31.3.2016. o daljnjoj provedbi natječaja.

Djelovati uzorno u zajednici

U skladu s dm filozofijom tvrtke neprestano nailazimo na izazove kako oplemeniti potrebe svojih kupaca, pružati djelatnicima mogućnosti osobnog razvoja te kako kao tvrtka djelovati uzorno u svojoj zajednici.
Pružiti osobni osobni angažman

Nakon što odaberemo projekte od svibnja 2016. ćemo početi s njihovom realizacijom. U čemu nam se može pridružiti što veći broj kupaca, partnera te djelatnika dm-a.

Pomoć pri realizaciji projekata bit će moguća u vidu:
- financijske podrške ili donacije robe
- opremanja i uređenja prostora
- volonterskog angažmana djelatnika, partnera ili kupaca dm-a.
Relevantnost i aktualnost

Prijavljujete li projekt koji je visokokoristan za društvene probleme i izazove? Ispunjava li socijalnu, kulturološku ili ekološku svrhu? Bavi li se projekt socijalnim problemima i njihovim rješavanjem? Podiže li razinu svijesti o važnosti rješavanja u lokalnoj zajednici?
Razina doprinosa boljem položaju ranjivih skupina u društvu 

Koju konkretnu i održivu korist projekt ima u pogledu zadržavanja boljeg položaja ranjivih skupina u društvu?
Kulturni, znanstveni i sportski sadržaji

Obuhvaća li projekt kulturne sadržaje lokalne zajednice i imali za cilj podizanje svijesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umjetnost, kazalište, film, glazba, fotografija) u svakodnevnom životu te koji za cilj imaju povećati razinu konzumacije kulturnih sadržaja?
Zaštita okoliša i održivost

Odnosi li se projekt na izravan doprinos očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (čišćenje, uređenje zelenih površina). Ima li projekt za cilj edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja? Razvija li inovativna rješenja (proizvodi, tehnološke inovacije…). Doprinosi li zaštiti okoliša ili smanjenju utjecaja na okoliš?
Top