Kriteriji za dodjelu donacije:

 

  • kvaliteta i izvornost projekta
  • učinkovito korištenje donacijskih sredstava
  • stupanj korisnosti za lokalnu ili širu društvenu zajednicu
  • dosadašnji rad i rezultati na području djelovanja
  • podizanje razine svijesti šire javnosti o važnosti projekta


 

Top