Uvjeti natječaja

 
  • Sudionici natječaja mogu biti isključivo kliničko bolnički centri sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
  • Prijave se moraju odnositi na projekte ili program rada za 2020.
  • Prijave se odnose na projekte čija realizacija završava zaključno s 30. rujnom 2020.
 
Top