Pravila i uvjeti prijava

 

Pravila i uvjeti inicijative "Jer sve smo to MI"
u organizaciji tvrtke dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja natječaja: 1.2.2016.
Rok za prijavu: 29.2.2016. u 23.59 sati

Početak realizacije prihvaćenih projekata, kampanja i inicijativa je 9.5.2016.

PRAVILA I UVJETI PRIJAVA:
1. Pravo sudjelovanja u  natječaju imaju projekti, kampanje i inicijative
:
a) registriranih nevladinih udruga
b) ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa
c) jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, županija)
d) koji za realizaciju trebaju: financijsku podršku, donaciju robe (kozmetičkih i higijenskih potrepština, hrane i potrepština za djecu, proizvoda za kućne ljubimce, proizvoda za čišćenje), opremanje i/ili uređenje vanjskih i unutarnjih prostora, volonterski angažman djelatnika, partnera ili kupaca dm-a.

Projekte, kampanje i inicijative mogu predložiti fizičke osobe.
a) ​Predlagatelj je dužan navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime nositelja projekata i inicijativa koje predlažu.

3. Nije dopuštena prijava i sudjelovanje u inicijativi, projekata, kampanja ili inicijativa fizičkih osoba niti trgovačkih društava.

4. Kategorije prijave:
a) Društveno korisno djelovanje
- kategorija obuhvaća projekte od općeg društvenog značaja, socijalnog ili zdravstvenog značaja primjerice: prevencija bolesti i briga o zdravlju, sprečavanje devijantnog ponašanja, poticanje pozitivnih promjena u društvu (ravnopravnost spolova, sprečavanje nasilja u obitelji),  osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, djece, mladih ili osoba s posebnih potrebama te drugih ranjivih skupina. Dopuštene su prijave projekata usmjerenih k brizi i pomoći napuštenim životinjama.
b) Zaštita okoliša i održivost - kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (čišćenje, uređenje zelenih površina); za cilj imaju edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja; razvijaju inovativna rješenja (proizvodi, tehnološke inovacije...); koji doprinose zaštiti okoliša ili smanjuju utjecaj na okoliš
c) Kultura, znanost i sport - kategorija obuhvaća projekte koji pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice, koji za cilj imaju podizanje svijesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umjetnost, kazalište, film, glazba, fotografija) u svakodnevnom životu te koji za cilj imaju povećati razinu konzumacije kulturnih sadržaja.


NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:

5. Prijava na natječaj vrši se putem online-obrasca
koji je dostupan na internetskoj stranici www.jersvesmotomi.hr ili putem tiskanog prijavnog obrasca koji je dostupan u svim prodavaonicama dm-a.

6. U slučaju prijave projekta, kampanje ili inicijative putem tiskanog prijavnog obrasca dm će sve prijavljene podatke naknadno unositi u obrasce raspoložive na online-platfomi.

7. Online prijava mora uključivati: detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama i ciljevima i aktivnostima za koje su potrebna financijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda ili materijala, izvođenje radova).


ODABIR PROJEKATA, KAMPANJA I INICIJATIVA:

8. Zaprimljene prijave ocijenit će povjerenstvo u sastavu dm žirija prema niže navedenim kriterijima.  Povjerenstvo će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.

9. Kriteriji za odabir projekata
a) propisno ispunjena prijavnica te dostava sve tražene dokumentacije
b) kvaliteta i originalnost projekta
c) financijska struktura provedbe projekta te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava
d) procjena stupnja korisnosti za lokalnu/širu društvenu zajednicu te razina doprinosa boljem položaju ranjivih skupina u društvu
e) utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj Prijavitelj prijavljuje projekt
f) učinkovito korištenje dobivenih sredstava

10. Temeljem definiranih kriterija, povjerenstvo će odabrati jedan ili više prijavljenih projekata kojima će dm u suradnji s dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

11. Prijavitelji odabranih projekata bit će obaviješteni najkasnije do 31.3.2016. o daljnjoj provedbi natječaja.

PRAVA I OBVEZE:

12. Organizator natječaja će nositeljima odabranih projekata uputiti prijedloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili suradnji u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora.

13. Nositelj projekta, kampanje ili inicijative odgovoran je za provedbu  i dužan je sredstva iskoristiti isključivo u svrhu provedbe.

14. Prijavom na natječaj prijavitelj/predlagatelj prihvaća da se osnovni podaci izneseni u prijavi koriste u komunikacijske svrhe od strane organizatora natječaja u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu.

15. Prijavitelj/predlagatelj može u svakome trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu/prijedlog za što im organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:

dm-drogerie markt d.o.o
Kovinska 5a
10090 Zagreb
info@dm-drogeriemarkt.hr

16. Povlačenjem prijave ili prijedloga gubi se pravo u daljnjem sudjelovanju u natječaju

17. Organizator zadržava pravo informiranja medija u svrhu promocije natječaja "Jer sve smo to MI" zajedno što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte, kampanje ili inicijative.

18. Organizator zadržava pravo u svakome trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete prijave projekta, kampanje ili inicijative te  obustaviti natječaj "Jer sve smo to MI", osobito ako to bude nužno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje organizator ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguća zajamčenost uredne provedbe natječaja.

DODATNE INFORMACIJE:

Sva pitanja vezna uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem mail adrese: info@dm-drogeriemarkt.hr
Top